کار استقلال در جام حذفی سیزده بار به پنالتی کشیده شده است

 

شش بار برنده شده است و هفت بار بازنده شده است

 

 سه بار در مرحله فینال کار به پنالتی کشیده شده است که یکبار برنده و دو بار بازنده بوده است

 

دو بار در مرحله نیمه نهایی کار به پنالتی کشیده شده است که یکبار برنده و یکبار بازنده بوده است

 

چهار بار در مرحله یک چهارم نهایی کار به پنالتی کشیده شده است که دوبار برنده و دوبار بازنده بوده است

 

سه بار در مرحله یک هشتم نهایی کار به پنالتی کشیده شده است که دو  بار برنده و یکبار بازنده بوده است

 

یک بار در مرحله یک شانزدهم نهایی کار به پنالتی کشیده شده است که استقلال بازنده شده است

 

استقلال برابر 10 تیم در جام حذفی کارش به پنالتی کشیده شده است که ذوب اهن اصفهان و شاهین بوشهر هر کدام

 

دوبار در ضربات پنالتی با استقلال چالش داشته اند

 

در مسابقات جام حذفی فصل 87_86 استقلال سه بار به ضیافت پنالتی ها رفت که در هر سه بار موفق از زمین بازی خارج شد

 

 

 

پنالتی 13 :

برد برابر صبای قم – مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی سال 1395 – استقلال 0 (5) – صبای قم 0 (4)

 

پنالتی 12 :

باخت به ذوب آهن اصفهان – فینال جام‌حذفی سال 1395 – استقلال 1 (4) – ذوب آهن اصفهان 1 (5)

 

پنالتی 11 :

برد برابر نفت تهران – مرحله یک چهارم نهایی جام‌حذفی سال 1394 – استقلال 1 (5) – نفت تهران 1 (4)

 

پنالتی 10 :

باخت به ذوب‌آهن اصفهان -- در مرحله یک چهارم نهایی جام‌حذفی سال 1393 – استقلال 2 (0) – ذوب آهن اصفهان 2 (3)

 

پنالتی 9 :

باخت به سپاهان اصفهان -- در مرحله نیمه نهایی جام‌حذفی سال 1391 – استقلال 1 (4) – سپاهان اصفهان 1 (5)

 

پنالتی 8 :

برد برابر شاهین بوشهر -- در فینال جام‌حذفی سال 1390 --استقلال 0 (4) -- شاهین بوشهر 0 (1)

 

پنالتی 7 :

باخت به مس رفسنجان -- در مرحله یک هشتم نهایی جام‌حذفی سال 1387 – استقلال 2 (4) -- مس رفسنجان 2 (5)

 

پنالتی 6 :

برد برابر فولاد خوزستان -- در مرحله نیمه نهایی جام‌حذفی سال 1386 – استقلال 1 (3) – فولاد خوزستان 1 (1)

 

پنالتی 5 :

برد برابر راه‌آهن تهران – در مرحله یک چهارم نهایی جام‌حذفی سال 1386 – استقلال 2 (3) – راه‌آهن 2 (1)

 

پنالتی 4 :

برد برابر ذوب‌آهن اصفهان -- در مرحله یک هشتم نهایی جام‌حذفی سال 1386 – استقلال 1 (3) – ذوب آهن اصفهان 1 (1)

 

پنالتی 3 :

باخت به شاهین بوشهر -- در مرحله یک شانزدهم نهایی جام‌حذفی 1383 – استقلال 1 (3) -- شاهین بوشهر 1 (4)

 

پنالتی 2 :

باخت به ملوان انزلی -- در فینال جام‌حذفی سال 1369 – استقلال 0 (6) – ملوان انزلی 0 (7)

 

پنالتی 1 :

باخت به پرسپولیس -- در مرحله یک چهارم نهایی جام‌حذفی سال 1367 – استقلال 0 (2) – پرسپولیس 0 (4)