اولین دوره لیگ آزادگان
فصل 71-70
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
34 21 11 32 2 6 14 22 پاس تهران 1
32 15 15 30 2 8 12 22 استقلال 2
31 18 12 30 4 5 13 22 پرسپوليس 3
26 10 11 21 5 8 9 22 ملوان انزلي 4
22 −1 26 25 7 8 7 22 جنوب اهواز 5
22 −10 30 20 9 4 9 22 سپاهان اصفهان 6
20 −6 22 16 8 8 6 22 نساجي مازندران 7
19 −2 23 25 9 7 6 22 استقلال اهواز 8
17 −12 21 9 9 9 4 22 هما شيراز 9
16 −7 32 25 11 6 5 22 تراکتورسازی 10
15 −8 21 13 11 7 4 22 استقلال رشت 11
10 −22 36 14 15 4 3 22 ابومسلم مشهد 12