سومین دوره لیگ آزادگان
فصل 73-72
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
34 19 22 41 2 14 10 26 سايپا تهران 1
31 15 25 40 5 11 10 26 پرسپوليس 2
31 12 21 33 8 5 13 26 جنوب اهواز 3
29 8 29 37 6 11 9 26 ذوب آهن اصفهان 4
29 4 24 28 6 11 9 26 پاس تهران 5
29 3 27 30 6 11 9 26 نساجي مازندران 6
27 −2 28 26 8 9 9 26 صنعت نفت آبادان 7
26 −6 29 23 8 10 8 26 تراكتورسازي 8
24 4 25 29 9 10 7 26 كشاورز تهران 9
23 −4 23 19 8 13 5 26 چوكا تالش 10
22 −10 26 16 11 8 7 26 سپاهان اصفهان 11
21 −11 38 27 11 10 5 26 برق شيراز 12
20 −10 26 16 11 10 5 26 ملوان انزلي 13
18 −12 33 21 12 10 4 26 استقلال اهواز 14