پنجمین دوره لیگ آزادگان
فصل 75-74
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
57 15 18 33 3 12 15 30 پرسپوليس تهران 1
51 23 24 47 5 12 13 30 بهمن كرج 2
51 15 26 41 7 9 14 30 استقلال 3
45 -2 35 33 11 6 13 30 پاس تهران 4
42 6 34 40 10 9 11 30 سپاهان اصفهان 5
42 6 26 32 10 9 11 30 برق شيراز 6
41 -1 41 40 13 5 12 30 استقلال اهواز 7
41 -3 38 35 11 8 11 30 ماشين سازي تبريز 8
40 7 25 32 8 13 9 30 كشاورز تهران 9
38 -6 39 33 12 8 10 30 پلي اكريل اصفهان 10
38 -10 38 28 12 8 10 30 شموشك نوشهر 11
37 -4 25 21 11 10 9 30 ملوان انزلي 12
36 -13 39 26 12 9 9 30 جنوب اهواز 13
31 -12 39 27 15 7 8 30 آرارات تهران 14
28 -10 34 24 14 10 6 30 شهرداري تبريز 15
28 -11 42 31 12 13 5 30 سايپا تهران 16