ششمین دوره لیگ آزادگان
فصل 76-75
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
59 28 24 52 5 8 17 30 پرسپوليس تهران 1
53 17 32 49 7 8 15 30 بهمن كرج 2
50 8 29 37 8 8 14 30 سپاهان اصفهان 3
48 15 22 37 4 15 11 30 پاس تهران 4
42 −1 38 37 10 9 11 30 صنعت نفت آبادان 5
41 3 39 42 11 8 11 30 استقلال 6
40 0 37 37 8 13 9 30 پيام مشهد 7
39 −1 27 26 13 6 11 30 برق شيراز 8
38 2 38 40 8 14 8 30 استقلال اهواز 9
37 2 28 30 7 16 7 30 ذوب آهن اصفهان 10
37 −1 29 28 9 13 8 30 تراكتورسازي 11
37 −4 34 30 11 10 9 30 پلي اكريل اصفهان 12
35 −22 52 30 15 5 10 30 ماشين سازي تبريز 13
33 −9 41 32 13 9 8 30 ملوان انزلي 14
32 −18 52 34 14 8 8 30 شموشك نوشهر 15
19 −22 41 19 17 10 3 30 كشاورز تهران 16