هفتمین دوره لیگ آزادگان
فصل 77-76
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
58 25 21 46 2 10 16 28 استقلال 1
52 12 20 32 2 13 13 28 پاس تهران 2
45 1 30 31 5 12 11 28 پاس تهران 3
40 10 27 37 8 10 10 28 ذوب آهن اصفهان 4
39 8 29 37 9 9 10 28 فجرسپاسی شیراز 5
37 −1 25 24 9 10 9 28 شهرداري تبريز 6
35 0 26 26 7 14 7 28 سپاهان اصفهان 7
35 −1 29 28 9 11 8 28 سايپا تهران 8
35 −6 38 32 11 8 9 28 پلي اكريل اصفهان 9
35 −16 45 29 13 5 10 28 فولاد خوزستان 10
34 0 30 30 10 10 8 28 صنعت نفت آبادان 11
32 −3 34 31 10 11 7 28 بهمن كرج 12
30 −10 41 31 10 12 6 28 استقلال اهواز 13
26 −11 35 24 12 11 5 28 پيام مشهد 14
19 −20 39 19 15 10 3 28 برق شيراز 15
0 0 0 0 0 0 0 0 پرسپولیس 16