نهمین دوره لیگ آزادگان
فصل 79-78
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
54 22 23 45 2 9 15 26 پرسپولیس 1
47 16 16 32 3 11 12 26 استقلال 2
44 19 18 37 4 11 11 26 فجرسپاسی شیراز 3
42 9 19 28 6 9 11 26 سپاهان اصفهان 4
39 6 29 35 9 6 11 26 ذوب آهن اصفهان 5
38 4 26 30 8 8 10 26 تراکتورسازی 6
35 4 31 35 9 8 9 26 پاس تهران 7
34 −2 26 24 8 10 8 26 بهمن كرج 8
31 3 21 24 7 13 6 26 سايپا تهران 9
29 −3 33 30 11 8 7 26 فولاد خوزستان 10
28 −7 39 32 12 7 7 26 ابومسلم مشهد 11
27 −6 35 29 11 9 6 26 صنعت نفت آبادان 12
21 −23 45 22 13 9 4 26 چوكا تالش 13
15 −42 64 22 17 6 3 26 ايرسوتر نوشهر 14