دومین دوره لیگ برتر
فصل 82-81
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
52 20 27 47 6 4 16 26 سپاهان اصفهان 1
45 14 23 37 7 6 13 26 پاس تهران 2
44 9 21 30 4 11 11 26 پرسپولیس تهران 3
42 7 21 28 6 9 11 26 فجرسپاسی شیراز 4
37 3 24 27 9 7 10 26 پیکان تهران 5
35 -1 30 29 9 8 9 26 سایپا کرج 6
34 -2 36 34 10 7 9 26 فولاد خوزستان 7
34 -7 29 22 12 4 10 26 ذوب آهن اصفهان 8
32 2 30 32 10 8 8 26 استقلال تهران 9
32 -9 37 28 12 5 9 26 برق شیراز 10
28 -6 30 24 10 10 6 26 استقلال اهواز 11
26 -4 26 22 10 11 5 26 ابومسلم مشهد 12
26 -9 34 25 12 8 6 26 صنعت نفت آبادان 13
26 -17 34 17 12 8 6 26 ملوان انزلی 14