سومین دوره لیگ برتر
فصل 83-82
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
53 19 29 48 3 8 15 26 پاس تهران 1
51 15 31 46 3 9 14 26 استقلال تهران 2
47 15 22 37 5 8 13 26 فولاد خوزستان 3
40 7 25 32 8 7 11 26 ذوب آهن اصفهان 4
39 14 28 42 7 9 10 26 پرسپوليس تهران 5
39 11 36 47 9 6 11 26 سپاهان اصفهان 6
32 -2 26 24 10 8 8 26 پیکان تهران 7
31 -8 43 35 9 10 7 26 استقلال اهواز 8
30 -15 42 27 12 6 8 26 پگاه گيلان 9
29 -1 26 25 9 11 6 26 ابومسلم مشهد 10
29 -8 35 27 9 11 6 26 فجرسپاسی شیراز 11
24 -20 47 27 12 9 5 26 برق شيراز 12
21 -13 36 23 11 12 3 26 سايپا کرج 13
20 -14 33 19 14 8 4 26 شموشک نوشهر  14