پانزدهمین دوره لیگ برتر
فصل 95-94
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
57 19 14 33 3 12 15 30 استقلال خوزستان 1
57 16 34 50 5 9 16 30 پرسپولیس تهران 2
52 15 28 43 4 13 13 30 استقلال تهران 3
51 16 27 43 5 12 13 30 تراکتورسازی تبریز 4
49 9 21 30 7 10 13 30 نفت تهران 5
46 12 26 38 6 13 11 30 ذوب آهن اصفهان 6
42 6 24 30 6 15 9 30 صبای قم 7
40 -3 31 28 12 7 11 30 سایپا تهران 8
39 4 32 36 11 9 10 30 گسترش فولاد 9
39 -5 35 30 11 9 10 30 پدیده مشهد 10
38 -1 30 29 8 14 8 30 سپاهان اصفهان  11
35 -11 37 26 13 8 9 30 فولاد خوزستان 12
27 -11 34 23 17 6 7 30 سیاه جامگان مشهد 13
27 -12 35 23 13 12 5 30 ملوان انزلی 14
25 -12 36 24 15 10 5 30 راه آهن تهران 15
13 -42 58 16 21 7 2 30 استقلال اهواز 16