اولین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1352
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
37 40 6 46 0 7 15 22 پرسپوليس تهران 1
35 29 15 44 1 7 14 22 تاج تهران 2
33 25 7 32 2 7 13 22 پاس تهران 3
30 17 13 30 2 10 10 22 عقاب تهران 4
24 4 23 27 8 4 10 22 ملوان انزلی 5
20 −8 33 25 10 4 8 22 صنعت نفت آبادان 6
19 −5 24 19 9 7 6 22 راه آهن تهران 7
16 −16 31 15 11 6 5 22 بانک ملی تهران 8
16 −21 40 19 10 8 4 22 نَوَرد اهواز 9
15 −12 35 23 11 7 4 22 ذوب آهن اصفهان 10
12 −16 32 16 12 8 2 22 برق تهران 11
7 −37 48 11 16 5 1 22 ماشین سازی تبریز 12