سومین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1354
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
44 24 12 36 2 12 16 30 پرسپولیس تهران 1
39 13 25 38 3 15 12 30 هما تهران 2
38 9 13 22 5 12 13 30 پاس تهران 3
36 12 21 33 6 12 12 30 تاج تهران 4
35 8 20 28 8 9 13 30 ابومسلم مشهد 5
33 4 15 19 6 15 9 30 دارایی تهران 6
30 7 32 39 11 8 11 30 ملوان انزلی 7
27 −4 31 27 12 9 9 30 صنعت نفت آبادان 8
27 −7 23 16 9 15 6 30 ذوب آهن اصفهان 9
27 −2 25 23 10 13 7 30 بانک ملی تهران 10
26 −3 27 24 12 10 8 30 سپاهان اصفهان 11
26 −8 31 23 12 10 8 30 آرارات تهران 12
25 −4 32 28 12 11 7 30 نیرو اهواز 13
24 −9 29 20 10 16 4 30 برق شیراز 14
24 −10 29 19 11 14 5 30 راه آهن تهران 15
19 −20 41 21 15 11 4 30 تراکتورسازی تبریز 16