پنجمین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1356
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
40 11 21 32 5 10 15 30 پاس تهران 1
38 18 27 45 6 10 14 30 پرسپولیس تهران 2
37 13 22 35 6 11 13 30 ملوان انزلی 3
35 10 22 32 9 7 14 30 تاج تهران 4
34 8 22 30 8 10 12 30 تراکتورسازی  5
34 2 26 28 8 10 12 30 صنعت نفت آبادان 6
33 6 20 26 7 13 10 30 ملوان انزلی 7
32 1 30 31 9 10 11 30 هما تهران 8
31 2 20 22 9 11 10 30 ماشین سازی تبریز 9
28 −3 23 20 11 10 9 30 بانک ملی تهران 10
27 2 29 31 10 13 7 30 برق شیراز 11
27 −4 28 24 12 9 9 30 آرارات تهران 12
26 −10 31 21 11 12 7 30 صنعت نفت تهران 13
24 −9 26 17 12 12 6 30 سپاهان اصفهان 14
22 −12 38 26 14 10 6 30 ذوب آهن اصفهان 15
11 −34 48 14 20 9 1 30 ابومسلم مشهد 16