آخرين ويرايش : 09/05/1393

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر امتیاز بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد امتیاز

میانگین امتیاز

امتیاز

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

71.11

2.13

64

30

فولاد خوزستان

1

چهارمین

1

67.95

2.04

53

26

پاس تهران

1

سومین

2

66.67

2.00

52

26

سپاهان

1

دومین

3

65.69

1.97

67

34

استقلال

1

دوازدهمین

4

65.69

1.97

67

34

سپاهان

1

یازدهمین

5

65.69

1.97

67

34

سپاهان

1

نهمین

6

65.56

1.97

59

30

استقلال

1

پنجمین

7

65.38

1.96

51

26

استقلال

2

سومین

8

64.71

1.94

66

34

تراکتورسازی

2

یازدهمین

9

64.71

1.94

66

34

استقلال

3

یازدهمین

10

64.71

1.94

66

34

سپاهان

1

دهمین

11

64.71

1.94

66

34

استقلال

1

هشتمین

12

64.71

1.94

66

34

ذوب آهن

2

هشتمین

13

64.44

1.93

58

30

پاس تهران

2

پنجمین

14

64.44

1.93

58

30

ذوب آهن

2

چهارمین

15

64.44

1.93

58

30

استقلال

3

چهارمین

16

63.73

1.91

65

34

تراکتورسازی

2

دوازدهمین

17

63.73

1.91

65

34

استقلال

2

دهمین

18

63.33

1.90

57

30

فولاد خوزستان

1

سیزدهمین

19

62.82

1.88

49

26

پرسپولیس

1

اولین

20

 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر گلزده بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین زمانی

میانگین بازی

گلزده

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

43.71

2.06

70

34

استقلال

1

هشتمین

1

45.67

1.97

67

34

سپاهان

1

نهمین

2

48.75

1.85

48

26

پاس تهران

1

سومین

3

49.79

1.81

47

26

سپاهان

6

سومین

4

49.79

1.81

47

26

سپاهان

1

دومین

5

50.00

1.80

54

30

پاس تهران

2

پنجمین

6

50.16

1.79

61

34

استقلال اهواز

8

هفتمین

7

50.87

1.77

46

26

استقلال

2

سومین

8

51.00

1.76

60

34

سپاهان

3

دوازدهمین

9

52.76

1.71

58

34

استقلال

3

یازدهمین

10

52.76

1.71

58

34

فولاد خوزستان

6

دهمین

11

52.76

1.71

58

34

ذوب آهن

2

هشتمین

12

52.94

1.70

51

30

استقلال

3

چهارمین

13

53.68

1.68

57

34

تراکتورسازی

2

یازدهمین

14

54.64

1.65

56

34

سپاهان

1

دهمین

15

55.10

1.63

49

30

پرسپوليس

3

ششمین

16

55.10

1.63

49

30

پاس تهران

6

چهارمین

17

55.64

1.62

55

34

تراکتورسازی

2

دوازدهمین

18

55.64

1.62

55

34

استقلال

2

دهمین

19

55.64

1.62

55

34

استیل آذین

5

نهمین

20

 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر گل خورده کمتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین زمانی

میانگین بازی

گل خورده

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

180.00

0.50

15

30

پرسپولیس

2

سیزدهمین

1

170.00

0.53

18

34

استقلال

1

دوازدهمین

2

158.82

0.57

17

30

استقلال

1

پنجمین

3

142.11

0.63

19

30

ذوب آهن

2

چهارمین

4

139.09

0.65

22

34

مس کرمان

6

دوازدهمین

5

135.00

0.67

20

30

سپاهان

4

سیزدهمین

6

135.00

0.67

20

30

فولاد خوزستان

1

چهارمین

7

128.57

0.70

21

30

سايپا کرج

3

پنجمین

8

123.16

0.73

19

26

فجرسپاسی شیراز

10

اولین

9

117.39

0.77

23

30

نفت تهران

3

سیزدهمین

10

117.39

0.77

23

30

ابومسلم مشهد

5

پنجمین

11

113.33

0.79

27

34

سپاهان

1

یازدهمین

12

112.50

0.80

24

30

فولاد خوزستان

1

سیزدهمین

13

111.43

0.81

21

26

پرسپولیس

3

دومین

14

111.43

0.81

21

26

فجرسپاسی شیراز

4

دومین

15

111.43

0.81

21

26

استقلال

2

اولین

16

109.29

0.82

28

34

پاس همدان

5

هفتمین

17

108.00

0.83

25

30

استقلال

5

سیزدهمین

18

106.36

0.85

22

26

فولاد خوزستان

3

سومین

19

106.36

0.85

22

26

پیکان تهران

7

اولین

20

                                 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر برد بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد برد

برد

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

63.33

19

30

فولاد خوزستان

1

چهارمین

1

61.54

16

26

سپاهان

1

دومین

2

57.69

15

26

پاس تهران

1

سومین

3

56.67

17

30

ذوب آهن

2

چهارمین

4

55.88

19

34

استقلال

1

دوازدهمین

5

55.88

19

34

سپاهان

3

دوازدهمین

6

55.88

19

34

سپاهان

1

یازدهمین

7

55.88

19

34

تراکتورسازی

2

یازدهمین

8

55.88

19

34

استقلال

3

یازدهمین

9

55.88

19

34

سپاهان

1

نهمین

10

55.88

19

34

استقلال

1

هشتمین

11

55.88

19

34

ذوب آهن

2

هشتمین

12

53.85

14

26

استقلال

2

سومین

13

53.33

16

30

فولاد خوزستان

1

سیزدهمین

14

53.33

16

30

پرسپولیس

2

سیزدهمین

15

53.33

16

30

استقلال اهواز

2

ششمین

16

53.33

16

30

استقلال

1

پنجمین

17

53.33

16

30

پاس تهران

2

پنجمین

18

53.33

16

30

استقلال

3

چهارمین

19

53.33

16

30

پرسپوليس

4

چهارمین

20

 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر باخت کمتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد باخت

باخت

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

10.00

3

30

استقلال

1

پنجمین

1

11.54

3

26

پاس تهران

1

سومین

2

11.54

3

26

استقلال

2

سومین

3

11.54

3

26

پرسپولیس

1

اولین

4

11.54

3

26

پاس تهران

4

اولین

5

11.76

4

34

سپاهان

1

دهمین

6

13.33

4

30

سپاهان

4

سیزدهمین

7

13.33

4

30

سايپا کرج

1

ششمین

8

13.33

4

30

پاس تهران

2

پنجمین

9

13.33

4

30

سايپا کرج

3

پنجمین

10

13.33

4

30

فولاد خوزستان

1

چهارمین

11

13.33

4

30

استقلال

3

چهارمین

12

14.71

5

34

استقلال

1

دوازدهمین

13

14.71

5

34

تراکتورسازی

2

دوازدهمین

14

14.71

5

34

سپاهان

1

یازدهمین

15

14.71

5

34

استقلال

2

دهمین

16

14.71

5

34

سپاهان

1

نهمین

17

14.71

5

34

ذوب آهن

2

نهمین

18

14.71

5

34

صبای قم

6

هشتمین

19

14.71

5

34

پرسپولیس

1

هفتمین

20

 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر تساوی کمتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد تساوی

مساوی

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

8.82

3

34

نفت آبادان

9

دهمین

1

15.38

4

26

سپاهان

1

دومین

2

15.38

4

26

ذوب آهن

8

دومین

3

17.65

6

34

پیکان قزوین

17

دهمین

4

19.23

5

26

برق شیراز

10

دومین

5

19.23

5

26

پیکان تهران

7

اولین

6

20.00

6

30

ملوان انزلی

7

سیزدهمین

7

20.00

6

30

استقلال اهواز

2

ششمین

8

20.00

6

30

ملوان انزلی

10

پنجمین

9

20.59

7

34

سپاهان

3

دوازدهمین

10

20.59

7

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

11

20.59

7

34

پرسپولیس

4

دهمین

12

20.59

7

34

استقلال اهواز

14

هشتمین

13

23.08

6

26

سپاهان

6

سومین

14

23.08

6

26

پگاه گيلان

9

سومین

15

23.08

6

26

پاس تهران

2

دومین

16

23.33

7

30

سپاهان

5

ششمین

17

23.33

7

30

سپاهان

7

پنجمین

18

23.33

7

30

راه آهن تهران

12

پنجمین

19

23.33

7

30

شهيد قندي یزد

16

پنجمین

20

 

 

بیست عملکرد برتر تیمها از نظر تفاضل گل بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین

تفاضل

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

1.09

37

34

سپاهان

1

نهمین

1

1.06

36

34

استقلال

1

هشتمین

2

0.90

27

30

استقلال

1

پنجمین

3

0.83

25

30

پاس تهران

2

پنجمین

4

0.79

27

34

سپاهان

3

دوازدهمین

5

0.79

27

34

سپاهان

1

یازدهمین

6

0.79

27

34

سپاهان

1

دهمین

7

0.77

20

26

سپاهان

1

دومین

8

0.74

25

34

تراکتورسازی

2

یازدهمین

9

0.73

19

26

پاس تهران

1

سومین

10

0.71

24

34

استقلال

1

دوازدهمین

11

0.71

24

34

استقلال

3

یازدهمین

12

0.70

21

30

فولاد خوزستان

1

چهارمین

13

0.68

23

34

تراکتورسازی

2

دوازدهمین

14

0.67

20

30

سايپا کرج

3

پنجمین

15

0.65

17

26

استقلال

2

اولین

16

0.65

22

34

فولاد خوزستان

6

دهمین

17

0.63

19

30

پرسپولیس

2

سیزدهمین

18

0.63

19

30

ذوب آهن

2

چهارمین

19

0.62

21

34

استقلال

2

دهمین

20

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina