1395/3/15آخرین ویرایش :

نگاهی به صدرنشینان لیگ برتر

 

جمع سیزده دوره لیگ برتر

 

 

تیم

صدرنشینی

تعداد فصل صدرنشینی

1

استقلال تهران

هفته 127

12 فصل

2

سپاهان اصفهان

هفته 92

10 فصل

3

ذوب آهن اصفهان

هفته 56

7 فصل

4

پرسپولیس تهران

هفته 39

6 فصل

5

سایپا تهران

هفته 36

5 فصل

6

فولاد خوزستان

هفته 31

3 فصل

7

تراکتورسازی

هفته 17

4 فصل

8

نفت تهران

هفته 13

4 فصل

9

پیکان

هفته 13

4 فصل

10

پاس تهران

هفته 10

2 فصل

11

استقلال خوزستان

هفته 8

2 فصل

12

برق شیراز

هفته 6

2 فصل

13

فجرسپاسی شیراز

هفته 5

3 فصل

14

صبای قم

هفته 4

2 فصل

15

استیل آذین تهران

هفته 2

2 فصل

16

استقلال اهواز

هفته 2

1 فصل

17

ملوان انزلی

هفته 1

1 فصل

18

نفت آبادان

هفته 1

1 فصل

 

 

 

بیشترین صدرنشینی : استقلال تهران با 127 هفته صدرنشینی

 

 

بیشرین صدرنشینی در طول یک فصل :

 

سپاهان اصفهان اصفهان با 23 هفته در فصل 81_82 (لیگ 26 هفته‌ای)

 

پرسپولیس تهران با 23 هفته در فصل 86_87 (لیگ 34 هفته‌ای)

 

 

استقلال تهران با صدرنشینی در 12 فصل بهترین عملکرد را از این نظر داشته است

و سپاهان اصفهان نیز در 10 فصل صدرنشین بوده است

 

 

دوره دوازدهم لیگ با هشت صدرنشین بیشترین صدرنشین را داشته است

 

دوره دوم لیگ با دو صدرنشین کمترین صدرنشین را داشته است

 

 

بیشترین تداوم صدرنشینی ها در طول یک فصل :

 

سپاهان اصفهان اصفهان 23 هفته متوالی در فصل 81_82

 

سپاهان اصفهان اصفهان 21 هفته متوالی در فصل 88_89

 

ذوب آهن اصفهان 20 هفته متوالی در فصل 89_90

 

پرسپولیس تهران 20 هفته متوالی در فصل 86_87

 

استقلال تهران 17 هفته متوالی در فصل 91_92

 

سایپا 17 هفته متوالی در فصل 85_86

 

فولادخوزستان 16 هفته متوالی در فصل 83_84

 

استقلال تهران 14 هفته متوالی در فصل 87_88

 

استقلال تهران 14 هفته متوالی در فصل 81_82

 

استقلال تهران 13 هفته متوالی در فصل 90_91

 

 

 

لیگ پانزدهم (95_94)

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

18

2

استقلال خوزستان

7

3

سپاهان اصفهان

3

4

پرسپولیس تهران

2

 

 

لیگ چهاردهم (94_93)

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

تراکتورسازی تبریز

12

2

نفت تهران

9

3

سپاهان اصفهان

5

4

استقلال تهران

3

5

فولاد خوزستان

1

 

 

لیگ سیزدهم (93_92)

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

فولاد خوزستان

11

2

استقلال تهران

8

3

پرسپولیس تهران

5

4

سپاهان اصفهان اصفهان

3

5

تراکتورسازی

2

6

نفت تهران

1

7

استقلال خوزستان

1

 

 

لیگ دوازدهم (92_91)

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

20

2

سپاهان اصفهان اصفهان

5

3

سایپا کرج

2

4

نفت تهران

2

5

صبای فم

2

6

تراکتورسازی

1

7

ملوان انزلی

1

8

فجرسپاسی شیراز

1

 

 

 

لیگ یازدهم (91_90)

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

16

2

سپاهان اصفهان اصفهان

11

3

تراكتورسازی

2

4

صبای قم

2

5

سایپا كرج

2

6

نفت تهران

1

 

 

لیگ دهم (90_89)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

ذوب آهن اصفهان

22

2

سپاهان اصفهان

8

3

پرسپولیس تهران

1

4

نفت آبادان

1

5

استیل آذین تهران

1

6

استقلال تهران

1

 

 

لیگ نهم (89_88)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

سپاهان اصفهان

21

2

استقلال تهران

4

3

پیکان قزوین

4

4

ذوب آهن اصفهان

3

5

فجرسپاسی شیراز

1

6

استیل آذین تهران

1

 

 

 

لیگ هشتم (88_87)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

16

2

ذوب آهن اصفهان

9

3

برق شیراز

5

4

پیکان قزوین

4

 

 

لیگ هفتم (87_86)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

پرسپولیس

23

2

سپاهان اصفهان

10

3

پیکان تهران

1

 

 

لیگ ششم (86_85)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

سایپا کرج

21

2

استقلال تهران

6

3

استقلال اهواز

2

4

برق شیراز

1

 

 

لیگ پنجم (85_84)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

15

2

ذوب آهن اصفهان

5

3

سایپا کرج

4

4

پاس تهران

3

5

سپاهان اصفهان

3

 

 

لیگ چهارم (84_83)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

فولاد خوزستان

19

2

سایپا کرج

7

3

ذوب آهن اصفهان

4

 

 

لیگ سوم (83_82)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

ذوب آهن اصفهان

10

2

پاس تهران

7

3

استقلال تهران

6

4

پرسپولیس تهران

3

 

 

لیگ دوم (82_81)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

سپاهان اصفهان

23

2

فجرسپاسی شیراز

3

 

 

لیگ اول (81_80)

 

 

 

 

تیم

صدرنشینی

(هفته)

1

استقلال تهران

14

2

پرسپولیس تهران

5

3

پیکان تهران

4

4

ذوب آهن اصفهان

3