آخرين ويرايش : 02/05/1393

 

 

عناوين و افتخارات كسب شده توسط تيم استقلال تهران

 

 

 

قهرمانی های ليگ باشگاههای ايران

 

 

#

فصل

عنوان مسابقات

مقام

8

92_1391

لیگ برتر

قهرمان

7

88_1387

لیگ برتر

قهرمان

6

85_1384

لیگ برتر

قهرمان

5

80_1379

لیگ آزادگان

قهرمان

4

1376

لیگ آزادگان

قهرمان

3

1369

لیگ کشور(جام قدس)

قهرمان

2

1353

لیگ تخت جمشید

قهرمان

1

1349

باشگاههای ایران (منطقه اي)

قهرمان

 

 

عناوين و قهرمانی های مسابقات آسيايی

 

 

#

فصل

عنوان مسابقات

مقام

8

1381

باشگاههای آسیا

سوم

7

1380

جام در جام آسیا

چهارم

6

1378

باشگاههای آسیا

نایب قهرمان

5

1375

جام در جام آسیا

چهارم

4

1371

باشگاههای آسیا

نایب قهرمان

3

1369

باشگاههای آسیا

قهرمان

2

1350

باشگاههای آسیا

سوم

1

1349

باشگاههای آسیا

قهرمان

 

 

قهرمانی های مسابقات جام حذفی ايران

 

 

#

فصل

عنوان مسابقات

مقام

6

91_1390

جام حذفي

قهرمان

5

87_1386

جام حذفی

قهرمان

4

81_1380

جام حذفي

قهرمان

3

79_1378

جام حذفی

قهرمان

2

1374

جام حذفی

قهرمان

1

1357

جام حذفی

قهرمان

 

 

قهرمانی تورنمت های داخلی و بين اللمللی

 

 

#

فصل

عنوان مسابقات

مقام

10

1384

جام صلح و دوستی تهران

قهرمان

9

1376

جام پرچم ترکمنستان

قهرمان

8

1370

جام استقلال قطر

قهرمان

7

1368

جام باردلو هندوستان

قهرمان

6

1368

جام میلز هندوستان

قهرمان

5

1352

جام اتحاد ايران

قهرمان

4

1351

جام دوستی ايران

قهرمان

3

1351

جام میلز هندوستان

نايب قهرمان

2

1349

جام میلز هندوستان

قهرمان

1

1348

جام میلز هندوستان

قهرمان

 

 

كل عناوین و افتخارات کسب شده توسط تیم فوتبال استقلال تهران

 

 

فصل

عنوان مسابقات

مقام

93_1392

لیگ برتر

پنجم

92_1391

لیگ برتر

قهرمان

91_1390

لیگ برتر

سوم

91_1390

جام حذفي

قهرمان

90_1389

لیگ برتر

نایب قهرمان

89_1388

لیگ برتر

چهارم

88_1387

لیگ برتر

قهرمان

87_1386

جام حذفی

قهرمان

87_1386

لیگ برتر

سیزدهم

86_1385

لیگ برتر

چهارم

85_1384

لیگ برتر

قهرمان

85_1384

جام صلح و دوستی تهران

قهرمان

84_1383

لیگ برتر

سوم

84_1383

جام حذفی

نایب قهرمان

83_1382

لیگ برتر

نایب قهرمان

82_1381

لیگ برتر

هفتم

81_1380

جام حذفی

قهرمان

81_1380

لیگ برتر

نایب قهرمان

1381

باشگاههای آسیا

سوم

1380

جام در جام آسیا

چهارم

80_1379

لیگ آزادگان

قهرمان

79_1378

جام حذفی

قهرمان

1378

باشگاههای آسیا

نایب قهرمان

1377

جام حذفی

نایب قهرمان

1377

لیگ آزادگان

نایب قهرمان

1376

جام پرچم ترکمنستان

قهرمان

1376

لیگ آزادگان

قهرمان

1375

جام در جام آسیا

چهارم

1374

جام حذفی

قهرمان

1373

جام برتر باشگاههای تهران

قهرمان

1371

باشگاههای آسیا

نایب قهرمان

1370

باشگاههای تهران

قهرمان

1370

جام استقلال قطر

قهرمان

1370

جام حذفی

قهرمان

1369

باشگاههای آسیا

قهرمان

1369

لیگ کشور(جام قدس)

قهرمان

1368

جام باردلو هندوستان

قهرمان

1368

جام میلز هندوستان

قهرمان

1364

باشگاههای تهران

قهرمان

1362

باشگاههای تهران

قهرمان

1360

باشگاههای تهران

سوم

1357

جام حذفی

قهرمان

1357

لیگ تخت جمشید

سوم

1353

لیگ تخت جمشید

قهرمان

1352

لیگ تخت جمشید

نايب قهرمان

1352

جام اتحاد ايران

قهرمان

1351

باشگاههای تهران

قهرمان

1351

جام دوستی ايران

قهرمان

1351

جام میلز هندوستان

نايب قهرمان

1350

باشگاههای آسیا

سوم

1350

باشگاههای تهران

قهرمان

1349

باشگاههای آسیا

قهرمان

1349

باشگاههای ایران

قهرمان

1349

جام میلز هندوستان

قهرمان

1348

جام میلز هندوستان

قهرمان

1348

باشگاههای تهران

قهرمان

1347

باشگاههای تهران

قهرمان

1341

باشگاههای تهران

قهرمان

1340

باشگاههای تهران

قهرمان

1338

باشگاههای تهران

قهرمان

1338

جام حذفی تهران

قهرمان

1335

باشگاههای تهران

قهرمان

1329

باشگاههای تهران

قهرمان

1328

باشگاههای تهران

قهرمان

1326

جام حذفی تهران

قهرمان

1325

جام حذفی تهران

نایب قهرمان

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina