گلزنان استقلال در مسابقات جام حذفی

 

گلزنان استقلال : (جام حذفی 93_92)

 

دو گل:

حنیف عمران زاده

 

یک گل:

امیرحسین صادقی -- جی لوید ساموئل -- مهرداد اولادی

 

 

گلزنان استقلال : (جام حذفی 92_91)

 

چهار گل:

فرزاد حاتمی

 

دو گل:

آرش برهانی

 

یک گل:

جواد نکونام -- جی لوید ساموئل -- پژمان منتظری

 

ایمان موسوی -- ویسنته آرزه

 

 

گلزنان استقلال : (جام حذفی 91_90)

 

دو گل:

 مجتبی جباری -- اسماعیل شریفات

میلاد میداوودی -- محسن یوسفی  

 

یک گل:

حنیف عمران زاده

 

 

گلزنان استقلال : (جام حذفی 90_89)

 

دو گل:

 مجتبی جباری -- حنیف عمران زاده

 

یک گل:

پژمان منتظری – اسماعیل شریفات – امیرحسین صادقی – فرهاد مجیدی

 

 

گلزنان استقلال : (جام حذفی 89_88)

 

چهار گل:

 مهدی سید صالحی

 

سه گل:

آرش برهانی -- سیاوش اکبرپور

 

دو گل:

میلاد نوری

 

یک گل:

هادی شکوری – کرزادو رینالدو – حنیف عمران زاده

 

فابیو جانواریو – فرهاد مجیدی

 

 

گلزنان استقلال(جام حذفی 88_87)

 

پنج گل:

آرش برهانی

 

یک گل:

احمد خذیراوی – فرهاد مجیدی – مهدی امیرآبادی

 

علی علیزاده – میلاد نوری

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 87_86)

 

سه  گل:

آرش برهانی

 

دو  گل:

مجتبی جباری – فرهاد مجیدی

 

یک گل:

محسن یوسفی – محمد نوازی – پژمان منتظری

 

علی علیزادهمهدی امیرآبادی

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 86_85)

 

در این فصل استقلال در جام حذفی گلی نزده است

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 85_84)

 

یک گل:

علیرضا واحدی نیکبخت – غلامرضا عنایتی

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 84_83)

 

یک  گل:

مجاهد خذیراوی

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 83_82)

 

چهار گل:

فرزاد مجیدی – غلامرضا عنایتی

 

سه گل:

یدالله اکبری

 

دو گل:

علی سامره

 

یک گل:

فراز فاطمی – پیروز قربانی – کیوان ساجدی

 

راجرفابریتسیو – سعید لطفی – علیرضا واحدی نیکبخت

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 82_81)

 

دو گل:

فراز فاطمی

 

یک گل:

علیرضا واحدی نیکبخت -- مهدی هاشمی نسب

 

 

گلزنان استقلال (جام حذفی 81_80)

 

شش گل:

فراز فاطمی

 

چهار گل:

احمد مومن زاده

دو گل:

سیروس دین محمدی – محمد نوازی – یدالله اکبری

علی موسوی

یک گل:

داوود سید عباسی – سهراب بختیاری زاده

مهدی هاشمی نسب – مجاهد خذیراوی