آخرین ویرایش : 20/3/1395

***********عملکرد مربیان استقلال در لیگ برتر***********

 

در ادوار گذشته لیگ برتر هفت مربی روی نیمکت استقلال نشسته است

 

که به ترتیب تعداد بازی مربیگری از این قرار است:

 

امیر قلعه نوعی با 214 بازی

 

پرویز مظلومی با 98 بازی

 

صمد مرفاوی با 64 بازی

 

منصور پورحیدری با 26 بازی

 

فیروز کریمی با 19 بازی

 

رونالد کخ با 19 بازی

 

ناصر حجازی با 14 بازی

 

استقلال در 7 بازی پایانی فصل 82-81 سر مربی نداشته است

و تیم توسط زرینچه و پورحیدری ارنج می شد

 

استقلال در بازی هفته 34 فصل 87-86  از لیگ برتر بدون سرمربی بوده است

و تیم توسط ورمزیار ارنج شده است

 

 

***********امیر قلعه نوعی***********

 

امیر قلعه نوعی در هفت فصل (214 بازی) مربی تیم استقلال بوده

 

این هفت فصل عبارتند از :

 

فصل 94_1393 ---- کسب عنوان ششمی

 

فصل 93_1392 ---- کسب عنوان پنجمی

 

فصل 92_1391 ---- کسب عنوان قهرمانی

 

فصل 88_1387 ---- کسب عنوان قهرمانی

 

فصل 85_1384 ---- کسب عنوان قهرمانی

 

فصل 84_1383 ---- کسب عنوان سومی

 

فصل 83_1382 ---- کسب عنوان دومی

 

عملکرد امیر قلعه نوعی در استقلال

214 بازی

توضیحات

112 برد

برابر است با پیروزی در 52.3 درصد بازیهایش

66 مساوی

برابر است با تساوی در 30.8 درصد بازیهایش

36 باخت

برابر است با شکست در 16.8 درصد بازیهایش

327 گل زده

برابر است با 1.52 گل زده در هر بازی

194 گل خورده

برابر است با 0.91 گل خورده در هر بازی

133 تفاضل

برابر است با 0.62 تفاضل گل برای هر بازی

402 امتیاز

 

برابر است با 1.88 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 63 درصد کل امتیازات 214 بازی

 

 

 

***********پرویز مظلومی***********

 

پرویز مظلومی در 3 فصل (98 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این سه فصل عبارت میباشد از :

 

فصل 95_1394 ---- کسب عنوان سومی

 

فصل 91_1391 ---- کسب عنوان سومی

 

فصل 90_1389 ---- کسب عنوان دومی

 

 

 

عملکرد پرویز مظلومی در استقلال

98 بازی

توضیحات

50 برد

برابر است با پیروزی در 51 درصد بازیهایش

33 مساوی

برابر است با تساوی در 33.7 درصد بازیهایش

15 باخت

برابر است با شکست در 15.3 درصد بازیهایش

156 گل زده

برابر است با 1.59 گل زده در هر بازی

96 گل خورده

برابر است با 0.98 گل خورده در هر بازی

60 تفاضل

برابر است با 0.61 تفاضل گل برای هر بازی

183 امتیاز

 

برابر است با 1.87 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 62.2 درصد کل امتیازات سه فصل حضور

 

 

 

***********عبدالصمد مرفاوی***********

 

عبدالصمد مرفاوی در 2 فصل (64 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این دو فصل عبارتند از :

 

فصل 86_1385 ---- کسب عنوان چهارمی

 

فصل 89_1388 ---- کسب عنوان سومی

 

عملکرد عبدالصمد مرفاوی در استقلال

64 بازی

توضیحات

30 برد

برابر است با پیروزی در 46.8 درصد بازیهای فصل

21 مساوی

برابر است با تساوی در 32.8 درصد بازیهای فصل

13 باخت

برابر است با شکست در 20.3 درصد بازیهای فصل

88 گل زده

برابر است با 1.38 گل زده در هر بازی

62 گل خورده

برابر است با 0.97 گل خورده در هر بازی

26 تفاضل

برابر است با 0.41 تفاضل گل برای هر بازی

111 امتیاز

 

برابر است با 1.73 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 57.8 درصد کل امتیازات دو فصل حضور

 

 

 

***********منصور پورحیدری***********

 

منصور پورحیدری در یک فصل (26 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این یک فصل عبارت میباشد از :

 

فصل 81_1380 ---- کسب عنوان دومی

 

عملکرد منصور پورحیدری در استقلال

26 بازی

توضیحات

13 برد

برابر است با پیروزی در 50 درصد بازیهای فصل

9 مساوی

برابر است با تساوی در 34.6 درصد بازیهای فصل

4 باخت

برابر است با شکست در 15.3 درصد بازیهای فصل

38 گل زده

برابر است با 1.46 گل زده در هر بازی

21 گل خورده

برابر است با 0.81 گل خورده در هر بازی

17 تفاضل

برابر است با 0.65 تفاضل گل برای هر بازی

48 امتیاز

 

برابر است با 1.85 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 61.5 درصد کل امتیازات یک فصل حضور

 

 

 

***********فیروز کریمی***********

 

فیروز کریمی در یک فصل (19 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این یک فصل عبارت میباشد از :

 

فصل 87_1386 ---- کسب عنوان سیزدهمی

 

(قابل ذکر است که فیروز کریمی در فصل یاد شده

از هفته پانزدهم تا هفته سی و سوم مربی استقلال بوده است)

 

عملکرد فیروز کریمی در استقلال

19 بازی

توضیحات

6 برد

برابر است با پیروزی در 31.5 درصد بازیهای فصل

5 مساوی

برابر است با تساوی در 26.3 درصد بازیهای فصل

8 باخت

برابر است با شکست در 42.1 درصد بازیهای فصل

22 گل زده

برابر است با 1.16 گل زده در هر بازی

23 گل خورده

برابر است با 1.21 گل خورده در هر بازی

-1 تفاضل

برابر است با ؟؟ تفاضل گل برای هر بازی

23 امتیاز

 

برابر است با 1.21 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 40.3 درصد کل امتیازات 19 بازی حضور

 

 

 

***********رونالد کخ***********

 

رونالد کخ در یک فصل (19 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این یک فصل عبارت میباشد از :

 

فصل 82_1381 ---- هنگام اخراح کخ استقلال در رتبه ؟؟؟ جدول قرار داشت

 

(قابل ذکر است که رونالد کخ در فصل یاد شده

از آغاز فصل تا هفته نوزدهم مربی استقلال بوده است)

 

عملکرد رونالد کخ در استقلال

19 بازی

توضیحات

7 برد

برابر است با پیروزی در 36.8 درصد بازیهای فصل

7 مساوی

برابر است با تساوی در 36.8 درصد بازیهای فصل

5 باخت

برابر است با شکست در 26.3 درصد بازیهای فصل

26 گل زده

برابر است با 1.37 گل زده در هر بازی

21 گل خورده

برابر است با 1.11 گل خورده در هر بازی

5 تفاضل

برابر است با 0.26 تفاضل گل برای هر بازی

28 امتیاز

 

برابر است با 1.47 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 49.1 درصد کل امتیازات 19 بازی حضور

 

 

 

***********ناصر حجازی***********

 

ناصر حجازی در یک فصل (14 بازی) مربی تیم استقلال بوده

این یک فصل عبارت میباشد از :

 

فصل 87_1386 ---- هنگام اخراح حجازی استقلال در رتبه ششم جدول قرار داشت

 

(قابل ذکر است که ناصر حجازی در فصل یاد شده

از آغاز فصل تا هفته چهاردم مربی استقلال بوده است)

 

عملکرد ناصر حجازی در استقلال

14 بازی

توضیحات

5 برد

برابر است با پیروزی در 35.7 درصد بازیهای فصل

5 مساوی

برابر است با تساوی در 35.7 درصد بازیهای فصل

4 باخت

برابر است با شکست در 28.5 درصد بازیهای فصل

21 گل زده

برابر است با 1.5 گل زده در هر بازی

19 گل خورده

برابر است با 1.36 گل خورده در هر بازی

2 تفاضل

برابر است با 0.14 تفاضل گل برای هر بازی

20 امتیاز

 

برابر است با 1.43 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 47.6 درصد کل امتیازات 14 بازی حضور

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina