آخرين ويرايش : 20/1/1398 

 

نگاهی بر تاریخچه بازیهای استقلال تهران و سایپا تهران

 

در 54 بازی انجام شده 25 برد برای استقلال و 11 برد برای سایپا تهران به دست آمده و 18 بازی با تساوی به پایان رسیده است

 

در مجموع 128 گل زده شده است که 74 گل سهم استقلال و 54 گل سهم سایپا تهران بوده است

 

 

 

بازی شماره 54

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1398/1/14

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی برگشت هجدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 53

استقلال تهران 2 (1) --- سایپا تهران 2 (3)

تاریخ بازی : 1397/8/10

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرشید اسماعیلی (پنالتی) -- الحاجی گرو (پنالتی) ** مهدی ترابی – محمدامین حاج‌محمدی

بازی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

 

بازی شماره 52

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1397/7/27

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

گلها : محمد دانشگر – وریا غفوری (پنالتی) ** علی دشتی

بازی رفت هجدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 51

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1396/10/22

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : داریوش شجاعیان ** رضا اسدی

بازی برگشت هفدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 50

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1396/5/26

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

گلها : محمد عباس‌زاده (پنالتی)

بازی رفت هفدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 49

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1395/12/18

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرشید باقری -- لئاندرو پادووانی ** عزت‌اله پورقاز

بازی برگشت شانزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 48

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1395/7/30

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : محسن کریمی – جابر انصاری

بازی رفت شانزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 47

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1395/2/9

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

گلها : امید ابراهیمی (پنالتی) – پروپجیچ ** علی قلی‌زاده

بازی برگشت پانزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 46

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1394/9/9

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : جابر انصاری ** علی زینالی

بازی رفت پانزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 45

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1393/11/15

مکان بازی : ورزشگاه انقلاب کرج

گلها : سجاد شهباززاده

بازی برگشت چهاردهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 44

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1393/5/28

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : امید ابراهیمی (2) – جاسم کرار ** ابراهیم شکوری – حامد شیری

بازی رفت چهاردهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 43

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1392/11/20

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : آرش برهانی – بوبکر کبه

بازی برگشت سیزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 42

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1392/8/12

مکان بازی : ورزشگاه انقلاب کرج

گلها : آرش برهانی

بازی رفت سیزدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 41

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1391/10/11

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرزاد حاتمی

بازی برگشت دوازدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 40

استقلال تهران 4 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1391/9/24

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : آرش برهانی (2) -- فرزاد حاتمی -- ویسنته آرزه

بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

 

بازی شماره 39

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1391/5/4

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : سیاوش اکبرپور ** اسحاق سبحانی -- سعید دقیقی

بازی رفت دوازدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 38

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1390/11/17

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فریدون زندی (2) ** امین منوچهری (2)

بازی برگشت یازدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 37

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1390/7/4

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : مجتبی جباری

بازی رفت یازدهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 36

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1389/12/19

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی برگشت دهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 35

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1389/6/26

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : امیرحسین صادقی -- فرهاد مجیدی --  آرش برهانی ** کریم انصاری‌فرد (2) (گل دوم پنالتی)

بازی رفت دهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 34

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1388/10/20

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : حنیف عمران‌زاده ** رضا خالقی‌فر

بازی برگشت نهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 33

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1388/6/16

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : هادی شکوری --  آرش برهانی ** ابراهیم صادقی

بازی رفت نهمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 32

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1388/1/27

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : آرش برهانی (پنالتی) ** کاظم برجلو

بازی برگشت هشتمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 31

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1387/9/9

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : پیروز قربانی -- آرش برهانی

بازی رفت هشتمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 30

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1386/12/3

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی برگشت هفتمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 29

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1386/6/23

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : آرش برهانی ** کاظم برجلو -- آدریانو آلوز

بازی رفت هفتمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 28

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1386/02/30

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : سیاوش اکبرپور ** محسن خلیلی (2)

بازی برگشت ششمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 27

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 3

تاریخ بازی : 1385/10/10

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : حسین کاظمی ** سیدجلال حسینی -- محسن خلیلی -- حمیدرضا رجبی

بازی رفت ششمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 26

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1384/12/13

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 25

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1384/8/7

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی رفت پنجمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 24

استقلال تهران 4 --- سایپا تهران 3

تاریخ بازی : 1384/3/22

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : حسین کاظمی -- آگوستی گیلائوری -- فرزاد مجیدی -- شاهین خیری ** امیرحسین یوسفی (پنالتی) -- علیرضا عباسفرد (2)

بازی برگشت چهارمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 23

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1383/10/5

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی رفت چهارمین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 22

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1383/4/7

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : یداله اکبری -- علیرضا واحدی‌نیکبخت ** علیرضا منصوریان (گل به خودی)

بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی

 

بازی شماره 21

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1382/10/21

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : غلامرضا عنایتی (2) -- محمد نوازی (پنالتی)

بازی برگشت سومین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 20

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1382/6/28

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرزاد مجیدی (2) -- علیرضا واحدی‌نیکبخت ** مرتضی ایزدی -- ابراهیم صادقی

بازی رفت سومین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 19

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 3

تاریخ بازی : 1382/2/21

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

گلها : محمد نوازی (پنالتی) ** محمد سلطانی -- حسین کاظمی -- ابراهیم فارسی

بازی برگشت دومین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 18

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1381/10/5

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

گلها : یداله اکبری (پنالتی) ** محمد مومنی -- محمد سلطانی

بازی رفت دومین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 17

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1381/2/6

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : علیرضا واحدی‌نیکبخت -- سیروس دین‌محمدی ** جواد کاظمیان (پنالتی) -- محسن خلیلی

بازی برگشت اولین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 16

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1380/9/24

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرزاد مجیدی

بازی رفت اولین دوره لیگ برتر

 

بازی شماره 15

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1379/11/23

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرزاد مجیدی ** علی سامره

بازی برگشت دهمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 14

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 2

تاریخ بازی : 1379/6/15

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : علی سامره – بهمن طهماسبی ** فرهاد خانگلی -- بهنام ابوالقاسم‌پور

بازی رفت دهمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 13

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1379/3/11

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : داریوش یزدانی (2) ** مجتبی تقوی

بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی

 

بازی شماره 12

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1378/11/24

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : کاظم محمودی

بازی برگشت نهمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 11

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1378/5/29

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرهاد مجیدی ** پژمان جمشیدی

بازی رفت نهمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 10

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 4

تاریخ بازی : 1378/2/19

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : علی موسوی (2) – سیروس دین‌محمدی ** بهنام ابوالقاسم‌پور (۲) -- مجید صالح -- صفدر یوسف‌لو

بازی برگشت هشتمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 9

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1378/1/15

مکان بازی : ورزشگاه تختی تهران

بازی رفت هشتمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 8

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1376/12/14

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی برگشت هفتمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 7

استقلال تهران 2 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1376/9/23

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرد ملکیان – امین راستی

بازی رفت هفتمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 6

استقلال تهران 3 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1374/0/0

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : محمدرضا مهرانپور -- ادموند اختر (2) ** بیژن طاهری

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 5

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1374/4/30

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

بازی رفت پنجمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 4

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1373/11/11

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : فرشاد فلاحت‌زاده

بازی فینال چهارمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 3

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 0

تاریخ بازی : 1373/10/9

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : محمدرضا مهرانپور

بازی برگشت چهارمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 2

استقلال تهران 0 --- سایپا تهران 1

تاریخ بازی : 1373/05/21

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : حمید علیدوستی

بازی رفت چهارمین دوره لیگ آزادگان

 

بازی شماره 1

استقلال تهران 1 --- سایپا تهران 4

تاریخ بازی : 1371/11/23

مکان بازی : ورزشگاه آزادی تهران

گلها : امیر قلعه نوعی (پنالتی) ** فرامرز میرزایی – مجید معصوم بیگی (پنالتی) – مصطفی عمادی (2)

بازی سوپر جام تهران

 

 

 

این بازیها در قالب عناوین زیر برگزار شده اند

36 بازی در قالب لیگ برتر ایران

13 بازی در قالب لیگ آزادگان

4 بازی در قالب جام حذفی ایران

1 بازی در قالب سوپر جام تهران

 

#

عنوان بازی

بازی

برد استقلال

تساوی

برد سایپا

توضیحات

۱

لیگ برتر

36

17

12

7

 

۲

لیگ آزادگان

13

5

5

3

 

3

جام حذفی

4

3

1

0

یکبار کار به ضربات پنالتی کشید که سایپا تیم صعود کننده به مرحله بعدی بود

4

سوپر جام تهران

1

0

0

1

 

5

مجموع

54

25

18

11

 

 

 

 

تیم استقلال در 41 بازی موفق به گلزنی شده است و در 13 بازی در گلزنی موفق نبوده است

تیم سایپا در 31 بازی موفق به گلزنی شده­ است و در 23 بازی در گلزنی موفق نبوده است

 

تیم استقلال در 23 بازی گل نخورده و موفق به ثبت کلین شیت شده است

تیم سایپا در 13 بازی گل نخورده و موفق به ثبت کلین شیت شده است

 

از 25 بازی که استقلال برنده از زمین خارج شده است سایپا در 14 بازی موفق به گلزنی نشده است

از 11 بازی که سایپا برنده از زمین خارج شده است  استقلال در 4 بازی موفق به گلزنی نشده است

 

بهترین گلزنان استقلال :

 

9 گل : ( 1 بازیکن )

آرش برهانی

 

5 گل : ( 1 بازیکن )

فرزاد مجیدی

 

3 گل : ( 2 بازیکن )

امید ابراهیمی -- علیرضا واحدی‌نیکبخت

 

2 گل : ( 14 بازیکن )

جابر انصاری -- فرزاد حاتمی -- فریدون زندی – فرهاد مجیدی – حسین کاظمی – غلامرضا عنایتی -- محمد نوازی

سیروس دین‌محمدی -- یداله اکبری -- علی سامره – علی موسوی -- داریوش یزدانی -- ادموند اختر -- محمدرضا مهرانپور

 

بهترین گلزنان ساپیا تهران :

 

4 گل : ( 1 بازیکن )

محسن خلیلی

 

3 گل : ( 1 بازیکن )

بهنام ابوالقاسم‌پور

 

2 گل : ( 4 بازیکن )

امین منوچهری – علیرضا عباسفرد -- ابراهیم صادقی – محمد سلطانی

 

حسین کاظمی تنها بازیکنی میباشد که برای هر دو تیم گلزنی کرده است

دو گل با پیراهن استقلال و یک گل با پیراهن سایپا

 

بازیکنانی که برای استقلال در یک بازی دو گل زده‌اند

امید ابراهیمی – آرش برهانی – فریدون زندی -- غلامرضا عنایتی

فرزاد مجیدی – داریوش یزدانی – علی موسوی – ادموند اختر

 

بازیکنانی که برای سایپا در یک بازی دو گل زده‌اند

امین منوچهری – کریم انصاری فرد – محسن خلیلی – علیرضا عباسفرد – بهنام ابوالقاسم‌پور

 

گلزنان خارجی دیدارهای دو تیم

الحاجی گرو -- لئاندرو پادووانی – پروپجیچ -- کرار جاسم – بوبکر کبه -- ویسنته آرزه -- آگوستی گیلائوری (استقلال)

آدریانو آلوز (سایپا)

 

بردهای استقلال با این نتایج به دست آمده است (25 برد)

 

1 بر 0  ---- هفت بازی

2 بر 1  ----  شش بازی

2 بر 0  ----  پنج بازی

3 بر 2  ----  سه بازی

4 بر 0  ----  یک بازی

4 بر 3  ----  یک بازی

3 بر 0  ----  یک بازی

3 بر 1  ----  یک بازی

 

بردهای سایپا تهران با این نتایج به دست آمده است  (11 برد)

 

2 بر 1  ----  چهار بازی

1 بر 0  ----  سه بازی

3 بر 1  ----  دو بازی

4 بر 0  ----  یک بازی

4 بر 3  ----  یک بازی

 

تساوی­های این دو تیم نیز با این نتایج به دست امده است  (17 تساوی)

 

0 بر 0  ----  نُه بازی

1 بر 1  ----  پنج بازی

2 بر 2  ----  چهار بازی

 

 

بردهای متوالی در بازیهای استقلال و سایپا تهران :

بیشترین برد متوالی :

استقلال از بازی شماره 40 تا بازی شماره 45 در شش بازی متوالی تیم سایپا را شکست داده است

سایپا از بازی شماره 27 تا بازی شماره 29 در سه بازی متوالی تیم استقلال را شکست داده است

بیشترین مساوی متوالی :

دو بار دو بازی متوالی استقلال و سایپا با تساوی به پایان رسیده است ( بازی 8،9 - 25،26 )

بیشترین بازی بدون برد :

یکبار سایپا در ده بازی متوالی موفق به شکست دادن استقلال نشده است ( بازی 40 تا 49 )

یکبار استقلال در شش بازی متوالی موفق به شکست دادن سایپا نشده است ( بازی 25 تا 30 )

 

 

 

 

 

این بازیها در سه ورزشگاه انجام شده است

ورزشگاه آزادی تهران 46 بازی

ورزشگاه تختی تهران 6 بازی

ورزشگاه انقلاب کرج 2 بازی

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

Telegram ID: saeid_javan

 

saeid.javan@Gmail.com

 

Instagram Page : fcesteghlalclub.ir

 

 

 

#

عنوان بازی

بازی

برد استقلال

تساوی

برد سایپا

۱

لیگ برتر

33

16

10

7

۲

لیگ آزادگان

13

5

5

3

3

جام حذفی

3

3

0

0

4

سوپر جام تهران

1

0

0

1

5

مجموع

50

24

15

11