آخرین ویرایش : 10/4/1395

شماره بازیکنان استقلال در ادوار لیگ برتر

 

 

در ادوار لیگ برتر بازیکنان استقلال از 45 شماره متفاوت استفاده کرده اند

 

پایبندترین بازیکنان استقلال در ادوار لیگ برتر به یک شماره، آرش برهانی ، مجتبی جباری و مهدی امیرآبادی میباشند

 

این سه بازیکن هشت فصل متوالی یک شماره را به تن کرده اند.  بازیکنان پایبند استقلال به یک شماره به شرح زیر میباشد

 

آرش برهانی هشت فصل متوالی شماره 9 -- مجتبی جباری هشت فصل متوالی شماره 8

 

مهدی امیر آبادی هشت فصل متوالی شماره 3 -- پژمان منتظری هفت فصل متوالی شماره 33

 

خسرو حیدری هفت فصل شماره 2 – امیرحسین صادقی شش فصل شماره 2

 

فرهاد مجیدی شش فصل متوالی شماره 7 -- وحید طالب لو شش فصل متوالی شماره 1

 

فرزاد مجیدی شش فصل متوالی شماره 15 -- علیرضا نیکبخت واحدی شش فصل شماره 22

 

محمود فکری شش فصل متوالی شماره 6 -- حنیف عمران زاده پنج فصل متوالی شماره 5

 

پیروز قربانی پنج فصل متوالی شماره 20

 

* بازیکنانی که متوالی قید نشده است در تعداد فصل غیر متوالی این پیراهن را به تن کرده اند

 

 

 

این بازیکنان با چهار شماره در لیگ برتر برای استقلال بازی کرده اند

 

امیرحسین صادقی (26 – 2 – 22 – 4) – سیاوش اکبرپور (24 – 9 – 10 – 20) --- سعید لطفی (14 – 7 – 5 - 4)

 

 

این بازیکنان با سه شماره در لیگ برتر برای استقلال بازی کرده اند

 

وحید طالب لو (30 -1 – 22) --- آرش برهانی (17 – 6 – 9) --- حنیف عمران زاده (15 – 4 – 5) --- غلامرضا عنایتی (21 – 11 – 80)

 

 

این بازیکنان با دو شماره در لیگ برتر برای استقلال بازی کرده اند

 

بهنام برزای (44 – 77) --- یعقوب کریمی (17 – 8) --- هاشم بیک زاده (16 – 18) --- میلاد نوری (21 – 99)

 

جی لوید ساموئل (12 – 3) --- فرهاد مجیدی (27 – 7) --- کیانوش رحمتی (14 – 6) --- محسن یوسفی (13 – 11)

 

محمد محمدی (20 – 22) --- حسین کاظمی (14 – 4) --- پیروز قربانی (19 – 20) --- محمد نوازی (8 - 7)

 

علیرضا منصوریان (12 – 10) -- علی سامره (23 – 9) --- مهدی رحمتی (21 – 1) – یداله اکبری (11 – 29) --- مسعود قاسمی (12 – 29)

 

 

 

 

 

به تفکیک شماره پیراهن بازیکنان استقلال در بازیهای لیگ برتر میپردازیم

 

 

شماره 1

 

تعداد 6 دروازبان این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

وحید طالب لو (6 فصل) – مهدی رحمتی (4 فصل) – پرویز برومند (2 فصل) – محسن فروزان (1 فصل) – جورج توپولوویچ (1 فصل) – هادی طباطبایی (1 فصل)

 

 

شماره 2

 

تعداد 3 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

خسرو حیدری (7 فصل) – امیرحسین صادقی (6 فصل) – جواد زرینچه (1 فصل)

 

 

شماره 3

 

تعداد 4 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مهدی امیرآبادی (8 فصل) – جی لوید ساموئل (2 فصل) – محمدرضا خرسندنیا (2 فصل) --  ریکاریو رافائل گومژ (1 فصل)

 

 

شماره 4

 

تعداد 7 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

حسین کاظمی (4 فصل) – امیر حسین صادقی (3 فصل) -- محمد خرمگاه (3 فصل) -- روزبه چشمی (1 فصل) – حمید عزیززاده (1 فصل) -- حنیف عمران زاده (1 فصل) -- سعید لطفی (1 فصل)

 

 

شماره 5

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

حنیف عمران زاده (5 فصل) -- بیژن کوشکی (4 فصل) -- سبو شهبازیان (2 فصل) -- سعید لطفی (1 فصل) -- داوود سیدعباسی (1 فصل)

 

 

شماره 6

 

تعداد 7 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

محمود فکری (6 فصل) – هادی شکوری (3 فصل) – امید ابراهیمی (2 فصل) -- جواد نکونام (2 فصل) -- کیانوش رحمتی (1 فصل) -- آرش برهانی (1 فصل) -- سان جان اورسویچ (1 فصل)

 

 

شماره 7

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فرهاد مجیدی (6 فصل) -- محمد نوازی (2 فصل) -- سعید لطفی (2 فصل) -- سهراب بختیاری زاده (2 فصل) -- ستار همدانی (1 فصل)

 

 

شماره 8

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مجتبی جباری (8 فصل) -- محمد نوازی (3 فصل) -- پژمان نوری (2 فصل) -- یعقوب کریمی (1 فصل) -- مهدی شیری (1 فصل)

 

 

شماره 9

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

آرش برهانی (8 فصل) -- سیاوش اکبرپور (2 فصل) -- علی سامره (2 فصل) -- علی موسوی (2 فصل) -- محسن بیانی نیا (1 فصل)

 

 

شماره 10

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

علیرضا منصوریان (5 فصل) – میلاد میداوودی (3 فصل) -- سیاوش اکبرپور (3 فصل) – سجاد شهباززاده (2 فصل) -- مهدی پاشازاده (2 فصل)

 

 

شماره 11

 

تعداد 9 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

غلامرضا عنایتی (3 فصل) -- یداله اکبری (3 فصل) – محمد قاضی (2 فصل) -- میثم منیعی (2 فصل) – جابر انصاری (1 فصل) -- هوار ملا محمد (1 فصل) -- امین منوچهری (1 فصل) -- محسن یوسفی (1 فصل) -- آندرسون ریکاردو دوسانتوس (1 فصل)

 

 

شماره 12

 

تعداد 9 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مهدی سیدصالحی (2 فصل) -- احمد خذیراوی (2 فصل) -- مجاهد خذیراوی (2 فصل) – آلبرت رافائل داسیلوا (1 فصل) – میثم جودکی (1 فصل) – حسن اشجاری (1 فصل) – جی لوید ساموئل (1 فصل) -- مسعود قاسمی (1 فصل) -- علیرضا منصوریان (1 فصل)

 

 

شماره 13

 

تعداد 6 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

محسن یوسفی (4 فصل) -- جاسم کرار (3 فصل) -- امیر امینی فر (2 فصل) – قاسم قموشی (1 فصل) -- ابراهیم تقی پور (1 فصل) -- مصطفی اکرامی (1 فصل)

 

 

شماره 14

 

تعداد 8 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

آندارنیک تیموریان (3 فصل) -- کیانوش رحمتی (3 فصل) -- مرتضی ابراهیمی (2 فصل) -- سیروس دین محمدی (2 فصل) – پروپجیچ (1 فصل) -- اشکان نامداری (1 فصل) -- حسین کاظمی (1 فصل) -- سعید لطفی (1 فصل)

 

 

شماره 15

 

تعداد 6 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فرازد مجیدی (6 فصل) – هرایر مگوییان (2 فصل) -- احمد نعمت الهی (1 فصل) -- محمد انصاری (1 فصل) -- ولید علی جمعه (1 فصل) -- حنیف عمران زاده (1 فصل)

 

 

شماره 16

 

تعداد 7 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

علیرضا اکبرپور (5 فصل) – هاشم بیک زاده (4 فصل) – میثم حسینی (2 فصل) – مهدی مومنی (1 فصل) -- آندره لوئیز اولیویرا (1 فصل) -- حسین کوشکی (1 فصل) -- جائلسون داسیلوا (1 فصل)

 

 

شماره 17

 

تعداد 9 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

میثم بائو (4 فصل) -- احمد مومن زاده (2 فصل) – میلاد شعبانلو (1 فصل) – یعقوب کریمی (1 فصل) – حامد خسروی (1 فصل) -- ژاک الونگ الونگ (1 فصل) -- فرزاد آشوبی (1 فصل) -- آرش برهانی (1 فصل) -- راجر فابریتسیو (1 فصل)

 

 

شماره 18

 

تعداد 9 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فراز فاطمی (3 فصل) – مهرشاد مومنی (2 فصل) -- مهرداد پولادی (2 فصل) -- مرتضی هاشمی زاده (2 فصل) – ریوالدو باربوسا دسوزا (1 فصل) -- سهیل اصغرزاد (1 فصل) -- بابک جباری (1 فصل) -- هاشم بیک زاده (1 فصل) -- فرد ملکیان (1 فصل)

 

 

شماره 19

 

تعداد 8 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

علی علیزاده (3 فصل) -- پیروز قربانی (3 فصل) – علیرضا رمضانی (2 فصل) -- عباس محمدرضایی (1 فصل) – بوبکر دجیدی کبه (1 فصل) -- مهران نورافکن (1 فصل) -- رامین محرم نژاد (1 فصل) -- داوود حقدوست (1 فصل)

 

 

شماره 20

 

تعداد 10 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

پیروز قربانی (5 فصل) -- مهدی هاشمی نسب (2 فصل) – میثم مجیدی (1 فصل) -- مجید حسینی (1 فصل) -- احمد جمشدیان (1 فصل) -- سیاوش اکبرپور (1 فصل) -- گوران یرکوویچ (1 فصل) -- فلییپ دسوزا (1 فصل) -- محمد محمدی (1 فصل) -- داوود سیدعباسی (1 فصل)

 

 

شماره 21

 

تعداد 10 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

میلاد نوری (2 فصل) – مهدی رحمتی (2 فصل) – مجید حسینی (1 فصل) -- فرزین گروسیان (1 فصل) -- حسین حسینی (1 فصل) -- آرمن طهماسیان (1 فصل) -- اصغر نادعلی (1 فصل) -- غلامرضا عنایتی (1 فصل) -- داوود رستمی (1 فصل) -- ارسطو محمدی (1 فصل)

 

 

شماره 22

 

تعداد 8 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

علیرضا نیکبخت واحدی (6 فصل) -- وحید طالب لو (2 فصل) – بهشاد یاورزاده (2 فصل) -- حسین حسینی (1 فصل) -- هادی زرین ساعد (1 فصل) -- محمد محمدی (1 فصل) -- امیرحسین صادقی (1 فصل) -- حمید شفیعی (1 فصل)

 

 

شماره 23

 

تعداد 7 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

امیدرضا روانخواه (4 فصل) -- آگوستی گیلائوری (3 فصل) – مهدی کریمیان (1 فصل) -- داریوش یزدانی (1 فصل) -- علی سامره (1 فصل) -- سعید بیگی (1 فصل)

 

 

شماره 24

 

تعداد 9 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

امید نورافکن (2 فصل) -- فرزاد حاتمی (1 فصل) -- حسین قنبری (1 فصل) -- لئونارد کویکه (1 فصل) -- پیمان نادری (1 فصل) -- سیاوش اکبرپور (1 فصل) -- کیوان ساجدی (1 فصل) -- احمد فیض کریملو (1 فصل) -- راف قلی اف (1 فصل)

 

 

شماره 25

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مجتبی محبوب مجاز (2 فصل) -- محمد خلیلی (1 فصل) -- سعید بیات مطلق (1 فصل) -- محمدباقر احمدی (1 فصل) -- منصور احمدزاده (1 فصل)

 

 

شماره 26

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فردین عابدینی فر (2 فصل) -- اصغر طالب نسب (2 فصل) -- مجتبی انصافی (2 فصل) -- ایمان عباس زاده (1 فصل) -- امیرحسین صادقی (1 فصل)

 

 

شماره 27

 

تعداد 4 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

محمدرضا سلیمانی (1 فصل) -- آنتونیو کاروالیو (1 فصل) -- فرهاد مجیدی (1 فصل) -- امیر امینی فر (1 فصل) --

 

 

شماره 28

 

تعداد 5 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

محسن کریمی (2 فصل) -- مهران قاسمی (2 فصل) -- توحید غلامی (2 فصل) -- کروزادو رینالدو (2 فصل) -- علی انصاریان (1 فصل)

 

 

 

شماره 29

 

تعداد 3 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مسعود قاسمی (2 فصل) -- میلاد سلیمان فلاح (1 فصل) -- یداله اکبری (1 فصل)

 

 

 

شماره 30

 

تعداد 4 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

وحید طالب لو (2 فصل) -- سعید امرایی (1 فصل) -- رودریگو توزی (1 فصل) -- پرویر برومند (1 فصل)

 

 

شماره 31

 

تعداد 6 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

جواد شیرزاد (2 فصل) -- شاهین خیری (2 فصل) -- گوران لاوره (1 فصل) -- ایمان صادقی (1 فصل) -- اشکان نامداری (1 فصل) -- هادی طباطبائی (1 فصل)

 

 

شماره 32

 

تعداد 4 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فریدون زندی (2 فصل) -- اميرحسين طاحونی (1 فصل) -- محمدمهدی نظری (1 فصل) -- ایمان مبعلی (1 فصل)

 

 

شماره 33

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

پژمان منتظری (7 فصل) – امیرحسین نجفی (1 فصل)

 

 

شماره 34

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

میلاد فخرالدینی (2 فصل) -- ایمان باصفا (1 فصل)

 

 

شماره 36

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

ایمان موسوی (1 فصل) – محمدمهدی رجبی فر (1 فصل)

 

 

شماره 37

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فابیو جانواریو (3 فصل) – اسماعیل شریفات (2 فصل)

 

 

شماره 38

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

ویسنته آرزه (1 فصل)

 

 

شماره 40

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

علی حمودی (2 فصل) -- علیرضا عباسفرد (1 فصل)

 

 

شماره 44

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

بهنام برزای (1 فصل)

 

 

شماره 55

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

محمد امین حاج محمدی (1 فصل)

 

 

شماره 70

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

مجید غلام نژاد

 

 

شماره 77

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

بهنام برزای (1 فصل) -- مهرداد اولادی (1 فصل)

 

 

 

شماره 80

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

غلامرضا عنایتی (1 فصل)

 

 

شماره 88

 

تعداد 1 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

فرشید اسماعیلی (1 فصل)

 

 

شماره 99

 

تعداد 2 بازیکن این پیراهن را در بازیهای لیگ برتر برای استقلال به تن کرده اند

 

عادل شیحی (1 فصل) -- میلاد نوری (1 فصل)

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com