آخرين ويرايش : 22/3/1395

بازیهای استقلال و ورزشگاههای لیگ برتر

 

استقلال تا پایان پانزدهمین دوره لیگ برتر 462 بازی انجام داده است

 

در 232 بازی میزبان و در 231 بازی میهمان بوده است

 

بازیهای میزبان

 

تیم استقلال تهران 218 بازی در ورزشگاه آزادی و 13 بازی هم در ورزشگاه تختی میزبان حریفان خود بوده است

 

قابل ذکر میباشد که تیم استقلال 12 بازی در فصل 82_81 و یک بازی هم در فصل 87_86 در تختی تهران میزبان بوده است

 

تیم استقلال تهران با 55 بازی که در ورزشگاه آزادی میهمان حریفان بوده است جمعا 273 بار در بازیهای لیگ برتر در

 

ورزشگاه آزادی به میدان رفته است

 

 

تعداد بازی

ورزشگاه میزبان

#

218

آزادی تهران (میزبان)

1

13

تختی تهران (میزبان)

2

 

 

 

 

 

 

بازیهای میهمان

 

بازیهایی که استقلال میهمان بوده است در 30 ورزشگاه برگزار شده است

 

تیم استقلال در 21 شهر ایران میهمان حریفان بوده است (با احتساب تهران)

 

 

تعداد بازی

ورزشگاه میزبان

#

55

آزادی تهران (میهمان)

1

23

فولاد شهر اصفهان

2

20

حافظیه شیراز

3

17

تختی اهواز

4

14

تختی انزلی

5

11

یادگار امام تبریز

6

10

ثامن مشهد

7

10

تختی تهران (میهمان)

8

8

باهنر کرمان

9

8

یادگار امام قم

10

7

عضدی رشت

11

7

تختی آبادان

12

7

نقش جهان اصفهان

13

6

غدیر اهواز

14

3

بهشتی بوشهر

15

3

رجایی قزوین

16

3

قدس همدان

17

3

شهدای نوشهر

18

3

تختی مشهد

19

2

بنیان دیزل تبریز

20

2

انقلاب کرج

21

1

ش.بهنام محمودی

مسجد سلیمان

22

1

خلیج فارس هرمزگان

23

1

مفتح همدان

24

1

سردار جنگل رشت

25

1

آزادی کرمانشاه

26

1

سلیمی کیا کرمان

27

1

شهید نصیری یزد

28

1

مجدیان دزفول

29

1

تختی تبریز

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک بازیهای استقلال در دو ورزشگاه تهران

 

تعداد بازی

ورزشگاه آزادی تهران

#

218

آزادی تهران میزبان

1

55

آزادی تهران میهمان

2

273

جمع ورزشگاه آزادی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازی

ورزشگاه تختی تهران

#

13

تختی تهران میزبان

1

10

تختی تهران میهمان

2

23

جمع ورزشگاه تختی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرهایی که میزبان استقلال در ادوار لیگ برتر بوده اند

 

شهر اصفهان با 30 بار میزبانی از استقلال از این لحاظ در رتبه اول شهرهای ایران قرار دارد

 

و شهر اهواز با 23 بار و شهر شیراز با 20 بار میزبانی در رده بعدی قرار دارند 

 

توضیحات

تعداد میزبانی

شهر

#

میزبانی در دو ورزشگاه

30

شهر اصفهان

1

میزبانی در دو ورزشگاه

23

شهر  اهواز

2

میزبانی در یک ورزشگاه

20

شهر  شیراز

3

میزبانی در یک ورزشگاه

14

شهر انزلی

4

میزبانی در سه ورزشگاه

14

شهر تبریز

5

میزبانی در دو ورزشگاه

13

شهر مشهد

6

میزبانی در دو ورزشگاه

9

شهر کرمان

7

میزبانی در یک ورزشگاه

8

شهر قم

8

میزبانی در دو ورزشگاه

8

شهر رشت

9

میزبانی در یک ورزشگاه

7

شهر آبادان

10

میزبانی در دو ورزشگاه

4

شهر همدان

11

میزبانی در یک ورزشگاه

3

شهر بوشهر

12

میزبانی در یک ورزشگاه

3

شهر قزوین

13

میزبانی در یک ورزشگاه

3

شهر نوشهر

14

میزبانی در یک ورزشگاه

2

شهر کرج

15

میزبانی در یک ورزشگاه

1

شهر مسجدسلیمان

16

میزبانی در یک ورزشگاه

1

شهر بندرعباس

17

میزبانی در یک ورزشگاه

1

شهر کرمانشاه

18

میزبانی در یک ورزشگاه

1

شهر یزد

19

میزبانی در یک ورزشگاه

1

شهر دزفول

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com