آخرين ويرايش : 07/01/1392 

 

نگاهی بر تاریخچه بازیهای استقلال تهران و سپاهان اصفهان

 

در 59 بازی انجام شده 21 برد برای استقلال و 24 برد برای سپاهان به دست امده است

 

و 14 بازی با تساوی به پایان رسیده است

 

در مجموع 154 گل زده شده است که 78 گل سهم استقلال و 76 گل سهم سپاهان بوده است

 

 

 

بازي شماره 59

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 0

گلها : خسرو حیدری

ليگ برتر ایران

ورزشاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 28/08/1391

 

بازي شماره 58

سپاهان ایران 2  --- استقلال ايران 0

گلها : برو نو سزار – محسن بنگر

ليگ قهرمانان آسيا مرحله يك هشتم

ورزشاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 02/03/1391

 

بازي شماره 57

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : جواد شيرزاد ** مهدی سید صالحی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 16/10/1390

 

بازي شماره 56

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 1

گلها : آرش برهاني ** فابیو جانواریو

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 12/05/1390

 

بازي شماره 55

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 1

گلها : مهدی سید صالحی ** احمد جمشیدیان

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 05/12/1389

 

بازي شماره 54

استقلال تهران 4 --- سپاهان اصفهان 3

گلها : میلاد میداوودی(2) -- فرهاد مجیدی – غلامرضا عنایتی(گل به خودی) ** هاشم بیک زاده – میلوراد یانوش (2)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 05/06/1389

 

بازي شماره 53

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : عماد رضا – هادی عقیلی (پنالتی)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 14/09/1388

 

بازي شماره 52

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 0

گلها : امیدرضا روانخواه

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 16/05/1388

 

بازي شماره 51

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 2

گلها : آرش برهانی ** محرم نویدکیا – علی علیزاده (گل به خودی)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 10/10/1387

 

بازي شماره 50

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : پیروز قربانی ** مهدی جعفر پور

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 27/05/1387

 

بازي شماره 49

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : احسان حاج صفی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 10/01/1387

 

بازي شماره 48

استقلال تهران 1  --- سپاهان اصفهان 2

گلها : پیروز قربانی ** عبدالوهاب ابوالهیل (2)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 15/07/1386

 

بازي شماره 47

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : هادی عقیلی (پنالتی)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 31/01/1386

 

بازي شماره 46

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : میثم بائو(2) ** جواد ماهری

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادي تهران

تاریخ بازی : 10/09/1385

 

بازي شماره 45

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : امیر حسین صادقی -- مجتبی جباری ** رسول خطیبی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 23/11/1384

 

بازي شماره 44

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : مهدی جعفرپور

لیگ برتر ایران

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تاریخ بازی : 24/07/1384

 

بازي شماره 43

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : غلامرضا عنایتی -- سیاوش اکبرپور ** رسول خطیبی (2)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 30/03/1384

 

بازي شماره 42

استقلال تهران 2 ---  سپاهان اصفهان 2

گلها : علی سامره -- غلامرضا عنایتی ** ادموند بزیک – رسول خطیبی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 11/10/1383

 

بازي شماره 41

استقلال تهران  0 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : مهدی سید صالحی (2)

جام حذفی (مرحله فینال)

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 17/04/1383

 

بازي شماره 40

استقلال تهران 2 ---  سپاهان اصفهان 3

گلها : یدا... اکبری -- غلامرضا عنایتی ** لئون اسپانیان – محمد خرمگاه (گل به خودی) – مرتضی هاشمی زاده

جام حذفی (مرحله فینال)

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 12/04/1383

 

بازي شماره 39

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : غلامرضا عنایتی -- علی سامره ** سعید رمضانی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 24/01/1383

 

بازي شماره 38

استقلال تهران 0 ---  سپاهان اصفهان 0

لیگ برتر ایران

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 09/09/1382

 

بازي شماره 37

استقلال تهران 2 ---  سپاهان اصفهان 3

گلها : راجر فابریتسیو – محمد نوازی ** رسول خطیبی(2) – ادموند بزیک

جام اتحادیه تهران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 29/05/1382

 

بازي شماره 36

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : مهدی سیدصالحی

جام حذفی (مرحله 1/8)

ورزشگاه تختی تهران

تاریخ بازی : 25/02/1382

 

بازي شماره 35

استقلال تهران 2  ---  سپاهان اصفهان 3

گلها : یدا.. اکبری -- رضا حسن زاده(گل به خودی) ** محرم نویدکیا (2) (پنالتی) – محمود کریمی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 05/02/1382

 

بازي شماره 34

استقلال تهران 0  ---  سپاهان اصفهان 3

گلها : ناصر فرشباف (2) – مهدی سیدصالحی

جام حذفی (مرحله 8/1)

ورزشگاه تختی اصفهان

تاریخ بازی : 27/11/1381

 

بازي شماره 33

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 3

گلها : علیرضا واحدی نیکبخت -- یدا... اکبری ** افشین حاجی پور (2) – محرم نوید کیا (پنالتی)

لیگ برتر ایران

ورزشگاه تختی تهران

تاریخ بازی : 21/08/1381

 

بازي شماره 32

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : یدا... اکبری (پنالتی) -- فراز فاطمی -- احمد مومن زاده ** ادموند بزیک

جام حذفی (مرحله نیمه نهایی)

ورزشگاه آزادای تهران

تاریخ بازی : 21/03/1381

 

بازی شماره 31

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 4

گلها : احمد مومن زاده -- فراز فاطمی ** لئون اسپانیان (3) (پنالتی) – محمد کریمی

جام حذفی (مرحله نیمه نهایی)

ورزشگاه تختی اصفهان

تاریخ بازی : 17/03/1381

 

بازي شماره 30

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 0

گلها : محمد نوازی(پنالتی) ** جواد محققیان(گل به خودی) ** سیروس دین محمدی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 24/02/1381

 

بازي شماره 29

استقلال تهران 1  ---  سپاهان اصفهان 0

گلها : فراز فاطمی

لیگ برتر ایران

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تاریخ بازی : 07/11/1380

 

بازي شماره 28

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 0

گلها : ستار همدانی (2)

لیگ آزادگان

ورزشگاه تختی اصفهان

تاریخ بازی : 16/11/1379

 

بازي شماره 27

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : مهدی هاشمی نسب (پنالتی) ** داوود دهقانی

لیگ آزادگان

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 20/08/1379

 

بازي شماره 26

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : محمد نیک سیرت -- علیرضا اکبرپور ** لئون استپانیان

لیگ آزادگان

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 10/11/1378

 

بازي شماره 25

استقلال تهران 4 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : علی لطیفی ** بهزاد داداش زاده ** علیرضا نیکبخت واحدی ** محمد نوازی (پنالتی)

لیگ آزادگان

ورزشگاه تختی اصفهان

تاریخ بازی : 22/07/1378

 

بازي شماره 24

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : فرهاد مجیدی ** احمد مومن زاده

لیگ آزادگان

ورزشگاه آزادی تهران

تاریخ بازی : 03/03/1378

 

بازي شماره 23

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : علیرضا اکبرپور ** مجید بصیرت (پنالتی)

لیگ آزادگان

ورزشگاه تختی اصفهان

تاریخ بازی : 24/01/1378

 

بازي شماره 22

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 0

گلها : محسن گروسی

لیگ آزادگان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1377

 

بازي شماره 21

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : فرهاد مجیدی – علیرضا منصوریان ** مسعود خادمی

لیگ آزادگان

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1376

 

بازي شماره 20

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : مهدی پاشازاده ** لئون استپانیان – سید امین موسوی

لیگ آزادگان

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1376

 

بازي شماره 19

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 0

لیگ آزادگان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1375

 

بازي شماره 18

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها :

جام نقش جهان اصفهان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1375

 

بازي شماره 17

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : صادق ورمزیار ** هوشنگ لوینیان -- حمید معماریان

لیگ آزادگان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1375

 

بازي شماره 16

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 0

گلها : علیرضا منصوریان

لیگ آزادگان

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1374

 

بازي شماره 15

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 3

گلها : محمد تقوی ** سید امین موسوی (3)

لیگ آزادگان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1374

 

بازي شماره 14

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : محمد جواد ندافی – جواد زرینچه – علی اکبریان ** سید امین موسوی – کریم قنبری (پنالتی)

لیگ آزادگان

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1373

 

بازي شماره 13

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 2

گلها :

جام نقش جهان اصفهان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1373

 

بازي شماره 12

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 2

گلها : مهدی فنونی زاده (پنالتی) ** مجید بصیرت – کریم قنبری (پنالتی)

لیگ آزادگان

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1371

 

بازي شماره 11

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : شاهرخ بیانی (2) – مهدی فنونی زاده ** رامین شاه محمدی

لیگ آزادگان

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1370

 

بازي شماره 10

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1356

 

بازي شماره 9

استقلال تهران 3 --- سپاهان اصفهان 3

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1356

 

بازي شماره 8

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1355

 

بازي شماره 7

استقلال تهران 1 --- سپاهان اصفهان 0

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1355

 

بازي شماره 6

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 0

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1354

 

بازي شماره 5

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1354

 

بازي شماره 4

استقلال تهران 0 --- سپاهان اصفهان 1

گلها : مصطفی حیدری

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1353

 

بازي شماره 3

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 0

گلها :

لیگ تخت جمشید

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1353

 

بازي شماره 2

استقلال تهران 2 --- سپاهان اصفهان 0

گلها :

جام منطقه ای

ورزشگاه تهران

تاریخ بازی : 1350

 

بازي شماره 1

استقلال تهران 4 --- سپاهان اصفهان 0

گلها :

جام منطقه ای

ورزشگاه اصفهان

تاریخ بازی : 1350

 

 

این بازیها در قالب عناوین زیر برگزار شده اند

23 بازی در قالب لیگ برتر ایران

16 بازی در قالب لیگ آزادگان

8 بازی در قالب لیگ تخت جمشید

6 بازی در قالب جام حذفی ایران

2 بازی در قالب جام نقش جهان اصفهان

2 بازی در قالب جام منطقه ای

1 بازی در قالب لیگ قهرمانان آسیا

1 بازی در قالب جام اتحادیه تهران

 

 

رتبه

تورنمنت

بازی

برد استقلال

تساوی

برد سپاهان

۱

لیگ برتر

۲۳

۸

۷

۸

۲

لیگ آزادگان

۱۶

۸

۴

۴

۳

تخت جمشید

8

2

۲

۴

۴

جام حذفی

۶

۱

۰

۵

۵

دوستانه

٣

۰

١

٢

۶

جام منطقه ای

2

2

0

0

۷

لیگ قهرمانان آسیا

١

٠

۰

١

۸

مجموع

۵۹

۲۱

۱۴

۲۴

 

 

 

گلزنان تيم استقلال :

 

به علت نداشتن منابع کافی ، اطلاعات ما فعلا در مورد گلزنان کامل نیست

 

5 گل : ( 1 بازیکن )

یدالله اکبری

 

4 گل : ( 1 بازیکن )

غلامرضا عنایتی

 

3 گل : ( 2 بازیکن )

محمد نوازی – فرهاد مجیدی

 

2 گل : ( 12 بازیکن )

میلاد میداوودی – آرش برهانی – پیروز قربانی – میثم بائو – علی سامره

 

فراز فاطمی – ستار همدانی – علیرضا نیکبخت واحدی – علیرضا اکبرپور

 

علیرضا منصوریان -- شاهرخ بیانی – مهدی فنونی زاده

 

1 گل : ( 22 بازیکن )

خسرو حیدری – جواد شیرزاد – مهدی سید صالحی – امیدرضا روانخواه – مجتبی جباری

امیرحسین صادقی – سیاوش اکبرپور – راجر فابریتسیو – احمد مومن زاده – علی موسوی

مهدی هاشمی نسب -- سیروس دین محمدی – محمد نیک سیرت – بهزاد داداش زاده

علی لطیفی – محسن گروسی -- مهدی پاشازاده – صادق ورمزیار – محمد تقوی – علی اکبریان

جواد زرینچه – محمد جواد ندافی

 

 

گلزنان تيم سپاهان اصفهان :

 

6 گل : ( 1 بازیکن )

لئون استپانیان -- رسول خطیبی

 

5 گل : ( 2 بازیکن )

مهدی سیدصالحی  -- سید امین موسوی

 

4 گل : ( 2 بازیکن )

محرم نویدکیا

 

3 گل : ( 1 بازیکن )

ادموند بزیک

 

2 گل : ( 9 بازیکن )

میلوراد یانوش – عبدالوهاب ابوالهیل – هادی عقیلی – مهدی جعفرپور – ناصر فرشباف

افشین حاجی پور – محمود کریمی – کریم فنبری – مجید بصیرت

 

1 گل : ( 18 بازیکن )

محسن بنگر – برونو سزار – فابیو جانواریو – احمد جمشیدیان – هاشم بیک زاده

عماد رضا – احسان حاج صفی – جواد ماهری – مرتضی هاشمی زاده – سعید رمضانی

داوود دهقانی – عبدالله ویسی – احمد مومن زاده – مسعود خادمی – حمید معماریان

هوشنگ لووینیان – رامین شاه محمدی – مصطفی حیدری

 

بازيکناني که در بازيهای رو در رو برای هر دو تیم گلزنی کرده اند

مهدی سیدصالحی (1 گل برای استقلال و 4 گل برای سپاهان)

احمد مومن زاده (1 گل برای استقلال و 1 گل برای سپاهان)

 

بازیکنانی که در یک بازی سه گل زده اند

سید امین موسوی و لئون استپانیان برای سپاهان

 

بازیکنانی که در یک بازی دو گل زده اند

استقلال :

میلاد میداوودی – میثم بائو – ستار همدانی

 

سپاهان :

عبدالوهاب الوالهیل – مهدی سیدصالحی -- رسول خطیبی

محرم نویدکیا -- ناصر فرشباف -- افشین حاجی پور

 

 

گلزنان خارجي این بازیها

استقلال :

راجر فابریتسیو

 

سپاهان :

برونو سزار – فابیو جانواریو – میلوراد یانوش -- عبدالوهاب الوالهیل –  لئون استپانیان

 

 

بازیکنانی که در بازیهای استقلال و سپاهان برای هر دو تیم بازی کرده اند

مهدی رحمتی (سپاهان -- استقلال -- سپاهان)

فابیو جانورایو (استقلال -- سپاهان -- استقلال)

خسرو حیدری (استقلال -- سپاهان -- استقلال)

هاشم بیک زاده (استقلال -- سپاهان -- استقلال)

غلامرضا عنایتی (استقلال -- سپاهان)

مهدی سیدصالحی (سپاهان -- استقلال -- سپاهان)

حسن اشجاری (سپاهان -- استقلال)

حمید عزیززاده (سپاهان -- استقلال)

 

بازیکنانی که در بازیهای استقلال و سپاهان گل به خودی زده اند

پنج بازیکن در این بازیها گل به خودی زده اند

محمد خرمگاه و علی علیزاده از استقلال

جواد محققیان ، رضا حسن زاده و غلامرضا عنایتی از سپاهان

 

مربیان

در مجموع بازیها 14 مربی هدایت استقلال و 15 مربی هدایت سپاهان را بر عهده داشته اند

ناصر حجازی و فیروز کریمی و امیر قلعه نوعی برای هر دو تیم مربی گری کرده اند

امیر قلعه نوعی در این بازیها 14 بار برای استقلال و 4 بار برای سپاهان مربی گری کرده است

منصور پورحیدری هم 11 بار هدایت استقلال را بر عهده داشته است

در تیم سپاهان هم محمود یاوری با 12 بار و فرهاد کاظمی با 11 بار رکورد دار هستند

 

 

رتبه

مربی

باشگاه

بازی

برد

مساوی

باخت

۱

فرهاد کاظمی

سپاهان

۱۱

۸

۲

۱

۲

منصور پورحیدری

استقلال

۱۱

۵

۲

۴

۳

محمود یاوری

سپاهان

۱۲

۵

۲

۵

۴

زدراکو رایکوف

استقلال

۷

۴

۱

۲

۵

امیر قلعه نوعی

استقلال

۱۸

4

4

6

 

 

 

تیم استقلال در 43 بازی موفق به گلزنی شده است و در 16 بازی در گلزنی موفق نبوده است

تیم سپاهان در 45 بازی موفق به گلزنی شده­ است و در 14 بازی در گلزنی موفق نبوده است

 

از 21 بازی که استقلال برنده از زمین خارج شده است  سپاهان در 11 بازی موفق به گلزنی نشده است

از 24 بازی که سپاهان  برنده از زمین خارج شده است  استقلال در 13 بازی موفق به گلزنی نشده است

 

بردهاي متوالي در بازیهای استقلال و سپاهان :

سپاهان يكبار در پنج بازی متوالی برنده از زمين خارج شده است ( بازی 33 تا بازی 37 )

استقلال دوبار در سه بازی متوالی برنده از زمين خارج شده است ( بازی 1،2،3 – بازی 28،29،30 )

سپاهان يكبار در سه بازی متوالی برنده از زمين خارج شده است ( بازی 47،48،49 )

استقلال سه بار و سپاهان هم سه بار در دو بازی متوالی برنده از زمین خارج شده اند

 

یکبار در سه بازی متوالی نتیجه بازی تساوی بوده است ( بازی 57،56،55 )

دو بار در دو بازی متوالی نتیجه بازی تساوی بوده است ( بازی 42 و 43 – بازی 23 و 24 )

 

 

 

 

بردهای استقلال با این نتایج به دست آمده است

 

1 بر 0  ----  شش بازی

2 بر 1  ----  پنج بازی

2 بر 0  ----  سه بازی

3 بر 1  ----  دو بازی

3 بر 0  ----  یک بازی

4 بر 0  ----  یک بازی

3 بر 2  ----  یک بازی

4 بر 1  ----  یک بازی

4 بر 3  ----  یک بازی

 

 

بردهای سپاهان با این نتایج به دست آمده است

 

1 بر 0  ----  نه بازی

2 بر 1  ----  پنج بازی

3 بر 2  ----  چهار بازی

2 بر 0  ----  سه بازی

3 بر 0  ----  یک بازی

3 بر 1  ----  یک بازی

4 بر 2  ----  یک بازی

 

 

 

تساوی­های این دو تیم نیز با این نتایج به دست امده است

 

1 بر 1  ----  هفت بازی

0 بر 0  ----  سه بازی

2 بر2  ----  سه بازی

3 بر 3  ----  یک بازی

 

 

بازيهای استقلال و سپاهان (تهران)

تفاضل

گل خورده

گلزده

باخت

مساوی

برد

بازی

تیم

#

14

33

47

6

7

15

28

استقلال

1

14-

47

33

15

7

6

28

سپاهان

2

 

بازيهای استقلال و سپاهان (اصفهان)

تفاضل

گل خورده

گلزده

باخت

مساوی

برد

بازی

تیم

#

12-

43

31

18

7

6

31

استقلال

1

14

31

43

6

7

18

31

سپاهان

2

 

عملکرد کلی استقلال و سپاهان

تفاضل

گل خورده

گلزده

باخت

مساوی

برد

بازی

تیم

#

2

76

78

24

14

21

59

استقلال

1

2-

78

76

21

14

24

59

سپاهان

2

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina